Légzőszervi bakteriológia

Témacsoport vezető

Betegségek széles körében (a sertés torzító orrgyulladása, a kutyák kennel köhögése, macskák és nyulak broncho-pneumóniája, sporadikus humán megbetegedések) kóroktani szerepet játszó Bordetella bronchiseptica törzsek virulencia tényezőit és gazdafajhoz való adaptálódását elemezzük hagyományos mikrobiológiai és molekuláris genetikai (PCR-rendszerek, PCR-RFLP, szekvencia- és filogenetikai analízis) módszerekkel. 

A Pasteurella multocida által okozott megbetegedések (sertések torzító orrgyulladása, szarvasmarhák vérzéses vérfertőzése, baromfikolera, nyulak pasteurellosisa) hatalmas gazdasági terheket rónak a nagyüzemi állattenyésztésre. Témacsoportunk hagyományos (biokémiai próbák, szerotipizálás, antibiotikum rezisztencia vizsgálatok) és molekuláris genetikai módszerekkel (PCR-rendszerek, szekvencia- és filogenetikai analízis) különböző gazdafajokból származó P. multocida törzseket vizsgál a virulencia tényezőinek felderítésére. 

Baromfiból és vadmadarakból származó Bordetella avium, Ornithobacterium rhinotracheale és Riemerella anatipestifer törzseket vizsgálunk az egyes baktériumok hazai előfordulásának feltérképezésére, feno- és genotípusos tulajdonságaik feltárására és az antibiotikum érzékenységi profilok megállapítására.

Az opportunista patogén eukarióta mikroorganizmusok hatása az állat- és humán egészségügyre növekvő tendenciát mutat, ezért kutatócsoportunk munkája a sarjadzó gombák (Candida albicans, Malassezia pachydermatis) okozta fertőzések molekuláris epidemiológiájának a vizsgálatára is kiterjed. Annak érdekében, hogy a különböző evolúciós események során fellépő mutációk arányáról és azok hatásáról átfogóbb képet kaphassunk, a kórokozók genomszintű jellemzőinek tanulmányozásával igyekszünk feltárni azokat a molekuláris mechanizmusokat, melyek a virulenciát, illetve az antimikotikum-rezisztenciát irányítják.

Részt veszünk különböző állatgyógyászati készítmények üzemi kipróbálásában, továbbá különböző vakcina fejlesztésekben a fertőző állatbetegségek elleni korszerűbb és hatékonyabb védekezési eljárások kidolgozása érdekében.

 

 

Tudományos főmunkatárs
Tudományos segédmunkatárs