Közérdekű adatok

 

Közadattár

 

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1.              Hivatalos név (teljes név): HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet

2.              Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

3.              Postacím: 1581 Budapest, Pf. 18.

4.              Telefonszám: +36 1 467 4060

5.              Központi elektronikus levélcím: @emailn-ren.hu

6.              A honlap URL-je: www.vmri.hun-ren.hu

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:
  Dr. Magyar Tibor igazgató, @emailn-ren.hu

 

1.  A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

·                Enterális bakteriológia és alimentáris zoonózis témacsoport, vezetője: Dr. Szmolka Annamária (@emailn-ren.hu)

·                Funkcionális virológia témacsoport, vezetője: Dr. Zádori Zoltán (@emailn-ren.hu)

·                Halkórtan és parazitológia témacsoport, vezetője: Dr. Székely Csaba (@emailn-ren.hu)

·                Halparazitológia témacsoport, vezetője: Dr. Eszterbauer Edit (@emailn-ren.hu)

·                Légzőszervi bakteriológia témacsoport, vezetője: Dr. Magyar Tibor (@emailn-ren.hu)

·                Molekuláris virológia témacsoport, vezetője: Dr. Doszpoly Andor (@email)

·                Új kórokozók felderítése témacsoport, vezetője: Dr. Bányai Krisztián (@emailn-ren.hu)

·                Zoonotikus bakteriológia és mycoplasmatológia témacsoport, vezetője: Dr. Gyuranecz Miklós (@emailn-ren.hu)

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

-

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

-

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

-

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

-

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

HUN-REN Központ

+36 30 155 9978, +36 30 131 6022

1052 Budapest, Piarista utca 4.

https://hun-ren.hu/titkarsag

 

1.7. Költségvetési szervek

-

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

1. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

·                Alapító okirat

·                Szervezeti és Működési Szabályzat

·                Ügyrend

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

-

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

-

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

-

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

-

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

-

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

-

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

-

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

-

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

-

 

XI.    Közzétételi egység: Közzétételi listák

-

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

-

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

-

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

·                MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 – Záró helyszíni ellenőrzés

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

-

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

-

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései – évenkénti bontásban

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói: beszámolónként.

-

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

·   az adatok megtalálhatók a mindenkori éves beszámolóban (ld. 3.2. fejezet)

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:

·     az adatok megtalálhatók a mindenkori éves beszámolóban (ld. 3.2. fejezet)          

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

-

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

·              Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Előfizetői Megállapodás (2022.01.01.-2022.12.31.); 9 095 051 Ft. + ÁFA

·             GENOMIX EXPLOREA Kft.; Adásvételi Szerződés (qTower Real-time PCR gép); 5 344 724 Ft. + ÁFA

 

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

-

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

-

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1.   Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

·                862874 — VACDIVA — H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1

·                956481 — RASOPTA — H2020-MSCA-ITN-2020

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1.  Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A közbeszerzések éves terve elérhető az EKR felületén (https://ekr.gov.hu) 

A kutatóintézet az alábbi eljárásokat indította, ezek adatai megtalálhatók az EKR felületén (https://ekr.gov.hu): 

  • EKR000834452022 PCR gépek beszerzése
  • EKR000781352023 PCR készülékek beszerzése az ÁTKI részére
  • EKR001519002023 ÁTKI - Laboratóriumi műanyagáruk beszerzése
  • EKR000978642023 Reagensek beszerzése az ÁTKI részére

A HUN-REN-el (korábbi nevén ELKH) közös villamosenergia- és földgázközbeszerzések szintén az EKR felületén érhetők el (https://ekr.gov.hu)