Enterális bakteriológia és alimentáris zoonózis

Témacsoport vezető

Az állatok egészségét veszélyeztető, valamint az élelmiszer-, és a környezet által közvetített, közegészségügyi vonatkozású, elsősorban Salmonella és E. coli továbbá egyéb enterális baktériumok antibiotikum rezisztenciájának és virulenciájának összefüggéseit, genetikai diverzitását vizsgáljuk és a védekezés, megelőzés lehetőségeit kutatjuk.

Az baromfi állományokban világszerte egyre nagyobb mértékben elterjedő multirezisztens (MDR) Salmonella és E. coli törzsek hazánkban is növelik a baromfi eredetű élelmiszerek élelmiszerbiztonsági kockázatát, veszélyeztetve azok fogyasztói értékét és piacképességét.

Ezen aktuális problémára reflektálva, eddigi nemzetközileg széles körben elismert kutatásaink folytatásaként, jelenlegi elsődleges céljaink között szerepel a közegészségügyi- és élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű-, illetve a Salmonella és az E. coli között potenciálisan átadható rezisztencia/virulencia plazmidok jellemzése és mobilitásuk vizsgálata. Feltételezésünk szerint ugyanis e két MDR baktérium együttes jelenléte lehetővé teszi a mobilis rezisztencia/virulencia determinánsok fajon belüli és fajok közötti átrendeződését és szelekcióját. Az átrendeződések fokozhatják a baktériumok genetikai diverzitását miáltal elősegíthetik bizonyos enterális MDR Salmonella szerovarok illetve E. coli patotípusok előretörését.

Kutatócsoportunk jelenleg az enterális baktériumok által közvetített, „Egy Egészség” (One Health) szemlélettel végzett, molekuláris antibiotikum rezisztencia-, és virulencia kutatások egyetlen hazai műhelye, mely alább felsorolt hazai és külföldi intézményekkel folytat sikeres együttműködést. Mivel a broiler eredetű humán salmonellosisok első számú okozója a S. Infantis, e téma egyre időszerűbb, és a MDR törzsek/klónok globális elterjedése komoly élelmiszerbiztonsági- és közegészségügyi kérdéseket vet fel. A témacsoport a NÉBIH Nemzeti Referencia Laboratóriummal és az NNK Fágtipizálási és Molekuláris Epidemiológiai munkacsoportjával együttműködésben elsőként jellemezte a hazánkban domináns MDR S. Infantis B2 klón pSI54/04 plazmidját és tárta fel plazmidos törzsek intraklonális genom diverzitását.

Kutatásaink eredményei új perspektívát jelenthetnek a társult rezisztencia-virulencia tulajdonságok zoonótikus és élelmiszerbiztonsági vonatkozásainak feltárásában, s a rezisztens és kórokozó törzsek elleni új védekezési módszerek kidolgozásában.

 

A témacsoport szolgáltatásai

 • antibiotikum rezisztencia feno- és genotípusok komplex meghatározása
 • rezisztencia és virulencia plazmidok kimutatása, tipizálása és funkcionális jellemzése
 • gyakorlati, a mindenkori élelmiszerbiztonsági igényekre szabott diagnosztikai PCR rendszerek összeállítása

 

A témacsoport hazai és nemzetközi együttműködései

 • MATE, Genetika és Biotechnológiai Intézet
 • NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazatóság
 • NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
 • Nemzeti Népegészségügyi Központ
 • PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • SOTE Mikrobiológiai Intézet; SzTE Mikrobiológia Tanszék
 • Animal and Plant Health Agency, Addleston (United Kindgdom)
 • University of Münster, Institute of Hygiene, Microbial Genome Plasticity (Germany)
 • Veterinary Research Institute, Brno (Czech Republic)
Tudományos főmunkatárs