Betegség ökológia és vadegészségügy

Témacsoport vezető

A kórokozók, illetve paraziták folyamatosan széles körű, ám erősen változatos és változó intenzitású hatást fejtenek ki az egyes élő szervezetekre, populációkra, valamint komplett ökoszisztémákra. A paraziták és kórokozók, valamint összetett kapcsolati rendszereik ezzel együtt szerves és nélkülözhetetlen részei és alakítói a mai formájukban ismert földi ökoszisztémáinknak és környezetünknek. A fertőzések hatása széles skálán mozog, az észlelhetetlen hatású parazita hordozástól a halálos kimenetelű súlyos megbetegedésekig. A konkrét megnyilvánulási formát a gazdaszervezet, a parazita (kórokozó), az esetleges köztigazda és a környezet kölcsönhatásai határozzák meg, így az új betegségek kialakulása, vagy a már meglévők térnyerése a rendszer egy, vagy több elemét érintő változás következménye. Mivel ezek a döntően emberi tevékenység és globális folyamatok által generált hatások mindennapossá váltak, jelenleg az általuk formált endémiás és pandémiás ember- és állatbetegségek korát éljük (pl. madárinfluenza, Nyugat-nílusi láz, SARS, SARS-CoV2, EBOLA, afrikai sertéspestis, gümőkór, malária, stb.), azok kiterjedt társadalmi (szociális, gazdasági, politikai) és ökológiai következményeivel egyetemben.

Multidiszciplináris betegség ökológiai kutatásaink a humán-egészségügyi, állategészségügyi, ökológiai és agrár kutatások szintetizáló integrációjával célozzák új perspektívák nyitását a fertőző betegségek nyomon követésében, előrejelzésében és ellenőrzésében. Foglalkozunk a közegészségügyi, állategészségügyi, természetvédelmi és vadgazdálkodási gyakorlatban jelentkező problémák komplex vizsgálatával, beavatkozások, kezelési és diagnosztikai módszerek kidolgozásával. Vizsgáljuk az újonnan felbukkanó, nagy zoonotikus potenciállal rendelkező kórokozók okozta járványok, pl. a Nyugat-nílusi láz és a madárinfluenza behurcolásához és megtelepedéséhez szükséges sajátos környezeti és ökológiai feltételeket, a vadon élő állatfajok és az ízeltlábú vektorok járványügyi szerepét, valamint a vírusok, gazdafajok és szúnyog vektor fajok alkotta rendszereket a One Health szemlélet mentén.

 

Egészség Biztonság Nemzeti Laboratórium (Invázióbiológiai divízió)

Az EBNL keretein belül vizsgáljuk az inváziós fajok járványtani és közegészségügyi szerepét, az új kórokozók és vektoraik környezeti előfordulását, túlélését és terjedését befolyásoló tényezőket, illetve az egyedekre, populációkra és tágabb társulásokra kifejtett hatásuk mechanizmusait. Interdiszciplináris és szintetizáló vizsgálati megközelítésünk ötvözi a molekuláris biológia, genetika, mikrobiológia, patológia, járványtan és ökológia eszköztárát.

Tudományos főmunkatárs

Témacsoport kutatásai